Obligatielening weer deels uitgekeerd

Maandag 15 december jl. heeft Kringlid en notaris Maarten Meijer de jaarlijkse loting van de obligatielening gedaan. Dat gebeurde in het bijzijn van onze penningmeester Roel van den Ende en directeur Jeron Halewijn.
De obligatielening heeft zoals u weet een looptijd van 15 jaar en is in 2009 uitgegeven en alleen Kringleden kunnen obligatiehouder zijn.

Dit jaar werd weer 1/15e deel van het oorspronkelijke bedrag uitbetaald en dat zijn 115 obligaties. Omdat in de loop van 2014 enkele obligatiehouders zijn overleden of hebben opgezegd zijn al 21 obligaties terugbetaald. Notaris Meijer lootte daarom slechts 94 obligaties uit.
Los van de uitbetaling van uitgelote obligaties is de rente (5%) over de uitstaande obligaties uiteraard uitbetaald.

Obligatielening weer deels uitgekeerd

Maandag 15 december jl. heeft Kringlid en notaris Maarten Meijer de jaarlijkse loting van de obligatielening gedaan. Dat gebeurde in het bijzijn van onze...

Halbe cultuurkerstborrel

De Kring schenkt weer Halbe: hét bier voor de kunst! Kom donderdag 18 december naar de officiële (her)kick-off en drink tot het Halbe glaasje...

2e kringprent

Na de prent van Jeroen Henneman ziet nu alweer de tweede Kringprent het licht. Voor 200 euro (265 euro incl lijst) kunt u de trotse bezitter worden van deze door...

3e kringprent

De nieuwste kringprent die te koop is, is het werk van fotograaf en vormgever Marius van Leeuwen. U kunt een grote, gesigneerde afdruk van deze foto voor...

4e kringprent

De nieuwste kringprent die te koop is, is het werk van kunstenaar Martyn Last. U kunt een grote, gesigneerde prent voor 200 euro (265 euro incl lijst...

5e Kringprent

De omslag van de laatste uitgave van de Circulaire van dit jaar, het november-december-nummer is gemaakt door Jacqueline de Jong. Het is de opmaat van de tentoonstelling...

De Kring Boekenkast

We hebben in de societeit onze eigen boekenkast en we zouden het erg leuk vinden als deze steeds meer uitgebreid wordt met eigen werk van onze leden, met een toepasselijke...

kom koken voor kringleden!

De wintertijd gaat binnenkort weer beginnen: op zondagen is de Kring vanaf 9 november s'middags van 16-21 uur open en wordt er door Kringleden samen of met hun familie en...