26 januari De Kring PubQuiz avond

Op donderdag 26-1-2017 vindt de 3-de Kring PupQuiz plaats onder leiding van Miss Jocelyn, de Grand Dame van de pupquiz's in Amsterdam.
Paul Weijenberg, Kringlid en vrijdagavond dj, verzorgt de muziek.

Win een Kring-etentje met je gehele team!

Creëer een groep van max. 5 personen, geef deze een naam en geef je op admin@kring.nl.
Je kunt je ook alleen opgeven en dan delen wij je bij een leuke groep in.

Er is een mogelijkheid om van te voren met elkaar te eten om 19:00 uur, ook hier voor graag opgeven bij Lidewij op admin@kring.nl.

26 januari De Kring PubQuiz avond

Op donderdag 26-1-2017 vindt de 3-de Kring PupQuiz plaats onder leiding van Miss Jocelyn, de Grand Dame van de pupquiz's in Amsterdam.
Paul Weijenberg, Kringlid en...

Huidige tentoonstelling: De Wintersalon

Op 14 januari 2017 is de Wintesalon geopend. Deze smaakvol ingerichte tentoonstelling is samengesteld uit werk van verschillende Kringkunstenaars.
De expositie hangt...

Rookruimte gesplitst

Jarenlang een wens van niet-rokers om de rookruimte in tweeën te delen. Dan zou je op de drukke vrijdag in een qua geluid rustiger ruimte kunnen zitten zonder last te...

Trekking Obligatielening

Op maandag 12 december jl. heeft de jaarlijkse trekking plaatsgevonden van de Obligatielening 2009. Dat gebeurde op het kantoor van notaris en Kringlid Maarten Meijer in...

De Kring zoekt een ervaren bestuurslid

Jeannette Smit gaat het Kring-bestuur verlaten en we zoeken voor haar een vervanger. Jeannette was de nestor van ons bestuur en als haar opvolger zijn we opnieuw op zoek...

akoestiek

Akoestiek

Het restaurant is prachtig verbouwd. Echter er is één maar: de akoestiek, die is niet verbeterd. Daar wordt nu wat aan gedaan.
Er zijn inmiddels...

De Kringprent

Op initiatief van de Kunstcommissie en de Redactie van de Circulaire, geeft De Kring een serie Kringprenten uit. Deze zijn gemaakt door kunstenaars en fotografen van De...