Wat houdt de ballotageprocedure in?

Nadat onze administratie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen, worden de gegevens van het aspirant-lid doorgegeven aan de Ballotagecommissie. Eens per maand (met uitzondering van de zomermaanden) komt deze commissie bijeen om alle nieuwe aanmeldingen te bespreken.

De leden van deze commissie doen dan in de loop van de betreffende maand navraag bij de voordragers naar het aspirant-lid. Als dit geen problemen geeft (bijv. omdat de voordragers makkelijk bereikbaar zijn en de motivatie duidelijk is), wordt het aspirant-lid uitgenodigd voor een kort gesprek.

Verloopt dit ook goed, dan wordt de naam van het aspirant-lid gepubliceerd op het voor niet-leden afgeschermde deel van deze website en op een lijst bij de receptie van De Kring. Alle Kringleden kunnen dan gedurende drie weken bezwaar maken tegen het lidmaatschap van een aspirant-lid.

Vaak gestelde vragen

Hoe kan je lid worden?
Waar vind ik het inschrijfform?
Wat kost het lidmaatschap?
Welke vormen van lidmaatschap zijn er?
Wat houdt de...

Hoe kan je lid worden

In principe kan je jezelf niet opgeven voor het lidmaatschap van De Kring omdat je moet worden voorgedragen door twee 'zittende' leden. Het helpt dus als je al...

Waar vind ik een inschrijfformulier om lid te kunnen worden?

Gebruik Adobe Acrobad Reader om dit formulier in te vullen!

Klik HIER voor het inschrijfformulier

Wat kost het lidmaatschap in 2018?

Het bestuur heeft de contributie voor 2018 licht verhoogd. Sinds 2001 is de contributie onregelmatig gecorrigeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer....

Wat houdt de ballotageprocedure in?

Nadat onze administratie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen, worden de gegevens van het aspirant-lid doorgegeven aan de Ballotagecommissie. Eens per...

Hoe vind ik als niet-lid voordragers voor het lidmaatschap?

Dat is lastig als je niemand op De Kring kent. Maar anders gezegd waarom zou je lid willen worden van De Kring als je er nog nooit bent geweest en geen leden kent? Ken je...

Welke vormen van lidmaatschap zijn er?

Het normale lidmaatschap is het Standaard Lidmaatschap.
Daarnaast kennen we het Junior Lidmaatschap voor leden die jonger zijn dan...

Wat is een persoonlijk introducé (p.i.)?

Deze vorm van lidmaatschap is ooit ontstaan om er voor te zorgen dat in één huishouden niet twee keer het volledige lidmaatschap betaald hoeft te worden. De kosten van het...