Wat houdt de ballotageprocedure in?

Nadat onze administratie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen, worden de gegevens van het aspirant-lid doorgegeven aan de Ballotagecommissie. Eens per maand (met uitzondering van de zomermaanden) komt deze commissie bijeen om alle nieuwe aanmeldingen te bespreken.
De leden van deze commissie doen dan in de loop van de betreffende maand navraag bij de voordragers naar het aspirant-lid. Als dit geen problemen geeft (bijv. omdat de voordragers makkelijk bereikbaar zijn en de motivatie duidelijk is), wordt het aspirant-lid uitgenodigd voor een kort gesprek.
Verloopt dit ook goed, dan wordt de naam van het aspirant-lid gepubliceerd op het voor niet-leden afgeschermde deel van deze website en op een lijst bij de receptie van De Kring. Alle Kringleden kunnen dan gedurende drie weken bezwaar maken tegen het lidmaatschap van een aspirant-lid.

Hoe kan je lid worden

In principe kan je jezelf niet opgeven voor het lidmaatschap van De Kring omdat je moet worden voorgedragen door twee 'zittende' leden. Het helpt dus als je al...

Wat kost het lidmaatschap in 2016?

Wij hanteren de volgende tarieven incl. 21% BTW voor 2016:

Standaard lidmaatschap € 375
Buitenlidmaatschap €187.50
Lidmaatschap onder 35 jaar € 115...

Wat houdt de ballotageprocedure in?

Nadat onze administratie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen, worden de gegevens van het aspirant-lid doorgegeven aan de Ballotagecommissie. Eens per...

Hoe vind ik als niet-lid voordragers voor het lidmaatschap?

Dat is lastig als je niemand op De Kring kent. Maar anders gezegd waarom zou je lid willen worden van De Kring als je er nog nooit bent geweest en geen leden kent? Ken je...

Waar vind ik een inschrijfformulier om lid te kunnen worden?

Het inschrijfformulier vind je hier.

Welke vormen van lidmaatschap zijn er?

Het normale lidmaatschap is het Standaard Lidmaatschap.
Daarnaast kennen we het Junior Lidmaatschap voor leden die jonger zijn dan 35 jaar.
Het...

Hoe kan ik in contact komen met (andere) leden?

Leden kunnen achter de ledenlogin van deze website naar “Ledenlijst’ te gaan. Zoek daar het betreffende lid en klik op de naam om het persoonlijke profiel te openen....

Kan ik de ledenlijst inzien?

Dat kunnen alleen leden van De Kring. Een volledige ledenlijst met adresgegevens ligt ter inzage bij de receptie. Die geven wij niet af maar kan wel geraadpleegd worden....