Nadat onze administratie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen, worden de gegevens van het aspirant-lid doorgegeven aan de Ballotagecommissie. Eens per maand (met uitzondering van de zomermaanden) komt deze commissie bijeen om alle nieuwe aanmeldingen te bespreken.
De leden van deze commissie doen dan in de loop van de betreffende maand navraag bij de voordragers naar het aspirant-lid. Als dit geen problemen geeft (bijv. omdat de voordragers makkelijk bereikbaar zijn en de motivatie duidelijk is), wordt het aspirant-lid uitgenodigd voor een kort gesprek.
Verloopt dit ook goed, dan wordt de naam van het aspirant-lid gepubliceerd op het voor niet-leden afgeschermde deel van deze website en op een lijst bij de receptie van De Kring. Alle Kringleden kunnen dan gedurende drie weken bezwaar maken tegen het lidmaatschap van een aspirant-lid.
Zijn er geen bezwaren van zittende leden, dan doet het Ballotagecommissie in de volgende vergadering een aanbeveling aan het bestuur. Dat beslist of de aanbeveling wordt overgenomen. Dat is bijna altijd wel het geval.
Tenslotte ontvangt het aspirant-lid een uitnodiging voor het lidmaatschap. Al met al kan de hele procedure dus twee à drie maanden duren.

Voor alle duidelijkheid: de ballotage is geheim en er worden geen mededelingen gedaan over de aanbeveling. Ook, of juist niet als er wordt afgewezen. Bij een afwijzing zal niet het aspirant-lid maar zullen de voordragers daarvan bericht krijgen.