Openingstijden in de zomer anders dan in de winter

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17 uur. Biljarters kunnen al eerder komen spelen.
Gedurende de wintertijd is De Kring ook op zondag open, zij het beperkt: van 17 tot pakweg 21 uur.
Die dag koken leden vóór leden i.h.k.v. De Kring op zondag: leden serveren één keer een maaltijd rond 18:30 uur.

Zomer's, gedurende de schoolvakantieperiode, zijn wij op zaterdag en zondag gesloten.

Telefonisch zijn wij in elk geval vanaf 17 uur bereikbaar maar afhankelijk van de bezettingsgraad en vakanties van ons personeel mogelijk al vanaf 12 uur. Probeer het gerust: 020 - 6236985

files

Kring jeu de boulestoernooi 2018

Het legendarische grote Kring jeu de boulestoernooi! Het museumplein wordt ons speelterrein op zaterdag 23 juni.
Met hapjes, drank en veel ballen. Geef je alleen of...

Neem een boek, geef een boek.

Beste leden,

Wat moet een mens met al die boeken die gelezen zijn? Ze nemen plaats in die nodig is voor nog aan te schaffen exemplaren en de meeste lees je niet...

Contributie 2018

Het bestuur heeft de contributie voor 2018 licht verhoogd. Sinds 2001 is de contributie onregelmatig gecorrigeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer....

De Kringprent

Op initiatief van de Kunstcommissie en de Redactie van de Circulaire, geeft De Kring een serie Kringprenten uit. Deze zijn gemaakt door kunstenaars en fotografen van De...

PIN Only in het restaurant

Er wordt steeds meer gepind. In het restaurant is het percentage dat gepind wordt op dit moment ruim 70%. Daarom èn omdat het tellen van cashgeld veel werk en tijd kost,...

Openingstijden in de zomer anders dan in de winter

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17 uur. Biljarters kunnen al eerder komen spelen.
Gedurende de wintertijd is De Kring ook op zondag open, zij het beperkt: van 17 tot...