PIN Only in het restaurant

Er wordt steeds meer gepind. In het restaurant is het percentage dat gepind wordt op dit moment ruim 70%. Daarom èn omdat het tellen van cashgeld veel werk en tijd kost, stappen we vanaf 1 april over op 'Pin Only' in het restaurant.  Beneden aan de bar kun je altijd met cash blijven betalen.

files

Neem een boek, geef een boek.

Beste leden,

Wat moet een mens met al die boeken die gelezen zijn? Ze nemen plaats in die nodig is voor nog aan te schaffen exemplaren en de meeste lees je niet...

Contributie 2018

Het bestuur heeft de contributie voor 2018 licht verhoogd. Sinds 2001 is de contributie onregelmatig gecorrigeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer....

De Kringprent

Op initiatief van de Kunstcommissie en de Redactie van de Circulaire, geeft De Kring een serie Kringprenten uit. Deze zijn gemaakt door kunstenaars en fotografen van De...

PIN Only in het restaurant

Er wordt steeds meer gepind. In het restaurant is het percentage dat gepind wordt op dit moment ruim 70%. Daarom èn omdat het tellen van cashgeld veel werk en tijd kost,...

Openingstijden in de zomer anders dan in de winter

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17 uur. Biljarters kunnen al eerder komen spelen.
Gedurende de wintertijd is De Kring ook op zondag open, zij het beperkt: van 17 tot...