Talkshow
De Divan | Freud en Lacan over seks en sekseverschil en de link met genderdiversiteit

‘Yet each man kills the thing he loves’                           

           Oscar Wilde, the Ballad of the Reading Goal

 

Een lezing door Simone Logtenberg, psychiater en psychoanalytica, werkzaam in een eigen praktijk in Amsterdam.

Ruim een eeuw geleden was Freud’s visie op seksualiteit revolutionair, niet zozeer omdat hij de heersende seksuele moraal omverwierp (wat hij maar ten dele deed), maar omdat Freud de mens in de schijnwerpers zette als een essentieel verlangend en lustvol wezen dat voortdurend in conflict is met zijn eigen essentie. Seksualiteit, onbewuste fantasie en verdringing werden de kern van de psychoanalyse. De complexiteit en meerduidigheid in Freud’s denken en het controversiële dat seksualiteit met zich meebrengt zorgde ervoor dat de psychoseksualiteit naderhand uiteenlopende wegen volgde.

Jacques Lacan was de psychoanalyticus die de mens vanuit Freud’s lustprincipe bleef denken: De mens IS een onvervuld verlangen dat nooit bevrijd wordt van het tekort dat hem drijft. Vanuit dit perspectief komt ook de vraag op hoe er psychoanalytisch gedacht kan worden over genderdiversiteit, een fenomeen dat in deze tijd een enorme groei doormaakt. Is er sprake van een nieuwe impuls van maatschappelijke seksuele bevrijding of juist van psychische identiteitsproblematiek? Wat zien we hiervan in de therapeutische praktijk?  

In deze voordracht zal Simone Logtenberg, geïnspireerd door Freud en Lacan, het speelveld van psychoseksualiteit en het sekse-verschil uiteenzetten en het verband leggen met de ontwikkeling van genderdiversiteit in onze tijd.  

Programma
17:00 - inloop, bar
18:00 - aanvang programma, ClubUP 
20:00 - gezamenlijk diner (optioneel; maak hiervoor een aparte reservering in het restaurant)

Reserveer hier een plek: 
o De Divan is, zoals alle Kringactiviteiten, gratis toegankelijk voor Kringleden.
   Reserveer hier een plek als Kringlid.

o  Nog geen lid van De Kring?
    Reserveer hier een los ticket van €5,-.
   
   

Terug naar de homepagina
Terug naar de agenda