Talkshow
De Divan | Houvast in donkere tijden

De verzetspoëzie van Martinus Nijhoff in de Tweede Wereldoorlog

Lezing door Francine Moormann-Albach
Inleiding Annemiek van Dijke

“In de oorlog konden Nederlanders uiting geven aan verboden gevoelens van verzet of wanhoop over de bezetting middels gedichten, die clandestien werden uitgegeven en verkocht. In 1941 schreef de dichter Martinus Nijhoff er een paar en hij maakte ook twee versdrama’s die in Amsterdam en vele andere plaatsen jarenlang mochten en konden worden opgevoerd bij de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

Samen met mijn vader Ben Albach ontwierp Nijhoff ‘De Ster van Bethlehem’ en ‘Des Heilands Tuin’ en na de bevrijding ‘De Dag des Heren’. Deze drie bijbelse spelen werden in 1950 uiteindelijk gebundeld en uitgebracht onder de titel ‘Het heilige hout’. De poëzie had de vorm van een lekespel, een toneelstuk in dichtvorm, gespeeld door tieners uit de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Vereniging (de VCJC). Ik zal mijn verhaal vertellen aan de hand van authentiek beeld- en geluidsmateriaal.”

Romeinse soldaat - De ster van Bethlehem

Programma


17:00 - inloop, bar
18:00 - aanvang programma, ClubUP 
20:00 - gezamenlijk diner (optioneel; maak hiervoor een aparte reservering in het restaurant)

Reserveer hier een plek: 


o De Divan is, zoals alle Kringactiviteiten, gratis toegankelijk voor Kringleden.
   Reserveer hier een plek als Kringlid.

o  Nog geen lid van De Kring?
    Reserveer hier een los ticket van €5,-.
 

Over de spreker

Francine Moormann-Albach, GZ-psycholoog n.p., is in 1993 bij prof. Dr. Nico Frijda (broer van verzetsstrijder Leo Frijda) aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift ‘Freuds Verleidingstheorie’. Zij is gespecialiseerd in trauma-gerelateerde klachten in de GGZ en kreeg veel te maken met alexithyme getraumatiseerde mensen die niet in staat waren om hierover te praten of dit onder woorden te brengen. Momenteel werkt zij aan een boek over de nalatenschap van haar vader Ben Albach (eredoctor van de UvA van Amsterdam) en Martinus Nijhoff over hun drie lekespelen op basis van historische gegevens en van oral history. Francine Moormann is getrouwd met Persoonlijkheidspsycholoog dr. P.P. Moormann en in 1985 overgestapt naar de Rooms Katholieke kerk, waartoe de familie van haar man al meer dan 200 jaar behoort.

Francine Moormann-Albach

Meer informatie over De Divan?

Neem dan contact op met organisator en Kringlid Liesbeth Dullaart-Pruyser via liesbeth@dullaartpruyser.nl

Terug naar de homepagina
Terug naar de agenda