Talkshow
De Divan | De vloeibaarheid van ons geweten

Gastspreker Prof. Dr. Frans Schalkwijk over: De vloeibaarheid van ons geweten.

De uiterlijke gezelligheid van lichtjes en de lieve klanken van kerstliedjes in de decembermaand doen een extra appèl op onze behoefte om ons fijn te voelen met elkaar: saamhorigheid en naastenliefde op een vredige aarde. Maar eenvoudig is dat niet, ons innerlijk laat zich niet zo makkelijk versieren door lichtjes en muziek. Hoe we ons voelen wordt bepaald door complexe psychische mechanismen. Eén daarvan is het geweten.

Frans Schalkwijk vertelt: “Als ik ‘s zomers in de heuvels een koppel reeën of wilde zwijnen spot, is, mijn dag helemaal goed. ’s Winters jaag ik met de mannen in mijn Franse dorp op ze en geniet ik van de wildschotel tijdens de kerstmaaltijd. De werking van mijn geweten is blijkbaar afhankelijk van het perspectief dat ik inneem. Dat perspectief bepaalt of ik me schaam, schuldig voel of juist trots ervaar, als ik mijzelf evalueer. Veel van mijn patiënten worstelen met een streng geweten, terwijl veel delinquente jongeren met een gebrekkig geweten nergens last van lijken te hebben. Het prettigst is een mild geweten, waarin mooie en lelijke kanten van jezelf naast elkaar mogen bestaan”.

In de presentatie schets de spreker eerst een nieuwe theorie over het geweten, waardoor de werking daarvan bij onszelf duidelijk wordt. Daarna gaat hij in op de klinische praktijk: wat maakt toch dat mensen zo kunnen lijden onder schaamte of schuldgevoelens? Wat is trouwens het verschil tussen schuld en schaamte, en maakt dat verschil nog iets uit voor hoe we ermee om kunnen gaan? Ook de kant van het gebrekkige geweten wordt belicht, waarbij uitgegaan wordt van het idee dat het bestaan van volstrekt gewetenloze jeugdige verdachten een mythe is.

Frans Schalkwijk is bijzonder hoogleraar gewetensontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam en rapporteerde tot recent als forensisch psycholoog over jeugdige verdachten. Het merendeel van de week werkt hij als psychotherapeut/psychoanalyticus in eigen praktijk in Amsterdam. Ook is hij docent in meerdere postmasteropleidingen en auteur van populairwetenschappelijke boeken als Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus(2016) en Narcisme (2018).

Programma


17:00 - inloop, bar
18:00 - aanvang programma, ClubUP 
20:00 - gezamenlijk diner (optioneel; maak hiervoor een aparte reservering in het restaurant)

Reserveer hier een plek: 


o De Divan is, zoals alle Kringactiviteiten, gratis toegankelijk voor Kringleden.
   Reserveer hier een plek als Kringlid.

o  Nog geen lid van De Kring?
    Reserveer hier een los ticket van €5,-.
 

Terug naar de homepagina
Terug naar de agenda