Sport en spel
Jeu de Boules - BinnenKring

Een levensverlengende sport! Een simpel spel, voor sommige met fanatieke inslag, maar ook een geweldig alibi om elkaar weer te treffen in ‘the open air’.

Elke 3e vrijdag van de maand van 18.00u tot 19.30u buiten op het Museumplein, bij de skatebaan. Wel zelf ballen meenemen.
Na afloop dineren we met elkaar op De Kring.
Wie doet er mee?

Meld je aan bij Joop Haring: joopharing@kpnmail.nl

Terug naar de homepagina
Terug naar de agenda