Jeu de Boules

Een Levensverlengende sport! Wie doet ermee? 1x per maand op de 3e vrijdag van de maand rond 18.00u tot 19.30 u Zelf ballen meenemen…Mogelijkheid tot eten daarna op de Kring.

Contactpersoon

06 28652809

joopharing@kpnmail.nl