Door:

Hendrik van de Roemer

Hendrik van de Roemer

Willem Honnebier (1929-2020) | De vrouwenarts van Amsterdam

(geen foto's bij artikel)

Dr. Willem Honnebier was gynaecoloog.Hij assisteerde menig Kringdame bij haar bevalling, soms rechtstreeks vanuit desociëteit. Honnebier overleed in november op 90-jarige leeftijd.

 Op de tentoonstelling High Society, waarbij Rembrandts Marten en Oopjen in 2018 in het Rijksmuseum werden geïntroduceerd, hing ook Dr. Pozzi in zijn huis (1881) van John Singer Sargent. Vanaf het voorjaar lag in de boekhandel The Man in the Red Coat van Julian Barnes, met als blikvanger dit portret op de omslag. Het is een verrukkelijk boek. De hoofdpersoon, dr. Samuel Pozzi (1846-1918), zou in de vergetelheid zijn geraakt, maar door dit portret werd hij ruim honderd jaar later toch een cultfiguur en kan hij met enige goede wil dienen als sjabloon voor het leven van Willem Honnebier, die in november jl. op 90-jarige leeftijd kwam te overlijden.

Honnebier, zoals zijn eega Joëtta hem altijd noemde, was ook sportief en speelde in zijn jongensjaren te Bloemendaal voortreffelijk hockey. Zijn studie medicijnen in Amsterdam zal vlot zijn verlopen, hoe dan ook, net als dr. Pozzi in Parijs was onze charismatische Honnebier schier onbetwist 'de vrouwenarts van Amsterdam'. Menig Kringdame wenste niet anders dan met behulp van Honnebier te bevallen. Zoals een Kringvriendin het vertelt: Honnebier kwam direct vanuit De Kring te hulp bij de geboorte van haar eerste kind. Hij deed zijn onderzoekingen, ging naast haar zitten en viel in slaap. Zij vond dit zeer geruststellend. Toen de geboorte zich voltrok haalde hij het meisje adequaat en omringde beiden met alle liefde en charme.

 Uitbundig uitgaansleven

Daarnaast verstonden Joëtta, docent rechten aan de UvA, en Willem (wiens PR-manager zij was) de kunst de dokterspraktijk en het grote gezin te combineren met een uitbundig uitgaansleven. Hierbij vervulde De Kring een centrale plaats. Hij kon zich pas écht ontspannen wanneer hij met zijn honden (Rhodesian Ridgebacks) ging wandelen. Huize Honnebier was een gastvrij middelpunt van een hoofdstedelijke beau monde. Regelmatig werd het echtpaar gesignaleerd in society rubrieken, onmisbaar als zij waren bij modeshows, vernissages, in trendy restaurants en op internationale congressen. Dr. Pozzi was ook overal graag gezien en betekende veel voor de ontwikkeling van zijn vak. Honnebier onderrichtte in Paramaribo vroedvrouwen, waarbij hij aandacht schonk aan subtiliteiten zoals het verwarmen van het speculum alvorens dit te gebruiken. Op latere leeftijd konden de Honnebiertjes uitwijken naar hun beach house nabij Tanger. De familie breidde zich gestaag uit met kleinkinderen.

Helaas diende zich een grote slag aan met het overlijden van dochter Barbara, die inde USA als ‘plastic and reconstructive surgeon’, vooral voor kinderen, een indrukwekkend bestaan had opgebouwd. In februari 2018 overleed Joëtta. Honnebier bleef alleen thuis, liefdevol verzorgd door de kinderen.

 Onbeschaamde pose

Als illustratie viel de keuze op het schilderij dat Herman Gordijn in 1981 van Honnebier maakte, met op de voorgrond zijn dochtertje Uwkje. Net als dr. Pozzi engageerde Honnebier een bekende schilder, die reeds portretten van andere beroemdheden op zijn naam had staan.

Gordijn schilderde Kringleden als Mary Dorna, Sieto Hoving, Charlotte Köhler, Luc Lutz, zijn muze Lida Polak en diverse iconische dames met de keu rond het biljart.

Gordijn noemde zich ‘de meester van het vlees’. Honnebier poseerde onbeschaamd in nagenoeg volle naaktheid, dr. Pozzi decent in zijn kamerjas. Begrijpelijk, inde witte jas kan men afschrikwekkend overkomen. Maar in beide voorstellingen ligt het accent toch vooral op de grote, welgevormde handen waarover een vaardig vrouwenarts behoort te beschikken.  

Mogelijk verwerft ook Honnebier eeuwige bekendheid middels zijn meesterlijke portret –ten voeten uit, zij het als nu allongé.

Whatever, de dierbare Honnebier en zijn Joëtta hebben op De Kring decennialang grote indruk gemaakt. Dat waren nog eens tijden...

Ontdek het Restaurant
Feestje? Huur een zaal