Door:

Machiel van der Woude

Machiel van der Woude

In Memoriam Hans Brinkman

In Memoriam
(geen foto's bij artikel)

Op 18 januari 2023 is Hans Brinkman in Mexico-Stad op tachtigjarige leeftijd overleden. Dit na een lang en gelukkig verblijf met zijn vriendin Mariet Doorten in Mexico. Vlak voor hun terugreis naar Nederland werd een hersenbloeding Hans fataal. Het bericht van zijn plotseling overlijden kwam hard aan bij de vele vrienden van Hans, natuurlijk ook op De Kring, waar hij al vanaf 1970 lid van was. Tot 1989 samen met zijn vriendin en latere echtgenote Jacqueline de Jong, die hij eind zestiger jaren in Parijs heeft leren kennen. In 1989 komt een eind aan deze relatie, maar de samenwerking met Jacqueline duurt zijn hele leven voort.

Begin zeventiger jaren bekwaamt Hans zich in het etaleren van kunstobjecten en decorbouw. Hij heeft er echt talent voor. Bij kunstcentrum Pander in Den Haag organiseert hij in die tijd regelmatig exposities. In 1974 begint hij met medewerking van Jacqueline Galerie Brinkman in de Kerkstraat, waar hij zich ontpopt als een perfecte gastheer bij de maandelijkse openingen. Sinds die tijd is hij zeer actief in de Amsterdamse, landelijke en internationale kunstwereld. Zo organiseert hij kunstbeurzen en exposities, is in 1984 medeoprichter van de KunstRai en vervult een belangrijke bestuurlijke rol bij de Vereniging van Nederlandse Galeriehouders. In de jaren negentig maakt de galerie een tijdje plaats voor een Café in de Jordaan, waar ook veel Kringleden kwamen.

Als Hans lid wordt van De Kring is de sociëteit een groot familiegebeuren, waar vooral veel aandacht is voor spelletjes. ‘Er wordt geschaakt, gebiljart, gesjoelbakt, gepokerd, gebridged, getafelvoetbald, gestoelendanst en geflipperd dat het een lieve lust is.’ (In Intieme kring, Annemieke Hendriks, p. 162). Hans moet zich als een vis in het water hebben gevoeld, want kaart- en andere spelletjes doet hij maar al te graag en is er ook erg goed in. Een betere toeper was er niet. Al snel maakt hij deel uit van de groep biljarters die zich iedere week op De Kring verzamelen voor een partijtje Kringbiljart of voor een onderling toernooi waar Hans regelmatig met partner Jan Paul van Eendenburg voor de prijzen gaat. Ook voor het biljarttoernooi in 2023 had hij zich weer ingeschreven. Eén keer in de maand maakt hij op De Kring deel uit van de Pokerclub, en dat vijftien jaar lang. En toen enkele jaren terug de Jeu de Boules Kring het levenslicht zag, waren Hans en Mariet, met regelmaat én succes op de vrijdagmiddag van de partij op het Museumplein. En daarna natuurlijk eten op De Kring. Net als met de vrienden van de Maandagtafel en met de Rebellen, een andere eetgroep, op de vrijdagavond.

Begin van deze eeuw ging toenmalig Kringdirecteur Jeron Halewijn op zoek naar een nieuwe, ambitieuze kunstcommissie, omdat de vorige commissie uit elkaar gevallen was. Jéron benaderde Hans, die zijn galerie net aan het Stedelijk Museum had verkocht. Hij had er veel zin in, en samen met de kunstverzamelaars Marijke Michel en Otto Schaap, ging de commissie voortvarend en met veel enthousiasme aan het werk. Jéron zal beslist geen spijt hebben gehad van zijn verzoek, want deze kunstcommissie, waarin Otto tussentijds werd opgevolgd door kunstenaar Martyn Last, heeft gedurende vijftien jaar fantastisch werk geleverd, met veel gevarieerde exposities op hoog niveau, van bekende kunstenaars, vaak ook van buiten De Kring, waarmee Hans nauwe contacten onderhield.

Bijzondere aandacht heeft de kunstcommissie voor de Kringprent, ooit bedacht door Tom Rooduijn, de toenmalig hoofdredacteur van het Magazine van De Kring. De opzet is om de cover van het Magazine te laten ontwerpen door een kunstenaar en het origineel vervolgens in een beperkte oplage te verkopen aan de leden van De Kring. Toen Hans in 2020 het Kringprentstokje overdroeg aan Remko Spaan hadden sinds 2014 34 Kringprenten het levenslichtgezien. Bij het 100-jarig bestaan van De Kring is dit aantal opgelopen tot 46 en wordt het idee geboren om al deze Kringprenten ten toon te stellen op De Kring.

Maar hoe doe je zoiets, zeker als de originele rol metprenten zoek blijkt te zijn? Goede raad is duur, maar uiteindelijk hakt Hans de knoop met steun van de Kringdirectie door, en laat een nieuwe rol printen met behulp van de legendarische piëzografie van Bernard Ruijgrok. Het resultaat is prachtig. Schitterend door Hans opgehangen, hebben de Kringprenten ruim een maand de salonwand gesierd tijdens het jubileum, en zo het 100-jarig bestaan van De Kring op onvergetelijke manier luister bijgezet.

Die bijzondere wand met Kringprenten is, zo blijkt nu, een buitengewoon afscheidscadeau van Hans aan De Kring, de sociëteit waar hij al zo lang en graag kwam en waarvoor hij zich met hart en ziel heeft ingezet. Goedlachs, innemend en sociaal als Hans altijd was, had Hans veel vrienden op De Kring die hem zeer zullen missen.

Machiel van der Woude (Rebel)

 

 

Ontdek het Restaurant
Feestje? Huur een zaal