Door:

Theo Temmink

Theo Temmink

‘We gooien er lekker veel energie in’

Nieuwe gezichten in De Kring/Club UP
(geen foto's bij artikel)

De Kring verwelkomt twee nieuwe gezichten: Meike Mol (30), de nieuwe leden- en programmacoördinator, en Tom van Mourik (24), de nieuwe programmeur van Club UP. Meike is overigens niet echt nieuw; Kringleden kunnen haar kennen, want ze stond – vóór corona - anderhalf jaar achter de bar. Meike volgt Paméla Menzo op, Tom is de opvolger van Martijn de Vries.

We ontmoeten elkaar voor een interview op een woensdagochtend in de Kringbar, in de voormalige niet-rokersruimte. Tijdens dit vrolijke gesprek klinkt geregeld Meike’s aanstekelijke lach; en Tom heeft als stopwoordje(s) ‘hartstikke leuk’. Ja, je raadt het al: het is een genoegen om deze jonge, enthousiaste Kring-aanwinsten te spreken.

Als UP-programmeur is Tom verantwoordelijk voor de Club-agenda. Daarbij gaat het vooral om de invulling van de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden. Die avonden worden verzorgd door externe partijen. Zij bepalen het thema, de artiesten, de dj’s, de aankleding etc. Club UP levert het barpersoneel en de kassa. De opbrengst van de ticketverkoop gaat naar de externe partij, Club UP/De Kring verdient aan de baromzet en de zaalhuur.

Mooie baromzet in Club UP

Tom ziet erop toe dat de avonden in de UP door geschikte, ervaren partijen worden verzorgd. “Ik ga met partijen in gesprek en beoordeel of ze een geslaagde avond kunnen organiseren. Daar moet je af en toe hard in zijn. Ik vraag ze wat hun plannen zijn en hoe ze denken de Club vol te krijgen. Zodra ze mij overtuigen – dat ik denk: dat gaat ze wel lukken – reserveren wij die avond voor ze. Het is belangrijk om met goede partijen te werken, want je moet al snel richting 4 à 500 man wil je een goede avond hebben. Dan draaien wij ook een mooie baromzet.
Vaak ken ik de partijen waarmee ik in gesprek ga al en weet ik ongeveer wat hun achterban is. We willen geen feestjes waarbij je het risico loopt dat er gevochten wordt; dat past niet bij de UP. In de UP is een vibe waarbij mensen lekker zichzelf kunnen zijn en ze echt voor hun plezier komen. Iedereen is lekker aan het dansen en heeft het leuk met elkaar.
Ik heb in het verleden zelf hier meerdere keren een feest georganiseerd. Dat waren urban-gerelateerde feesten, dus hiphop en R&B. Daarvoor heb ik hier Notorious gedaan, dat was nog old school. Dus ik kende de UP al en had er een goed gevoel over. Daarom was het een hartstikke leuke uitdaging om hier aan de slag te gaan.”

Wat is je achtergrond? Wat heb je eerder gedaan? Wat heb je gestudeerd?
Tom: “Ik heb economie gestudeerd: ondernemerschap. Dat deed ik in deeltijd, omdat ik al vanaf mijn 19e bezig ben met het organiseren van feesten, soms twee tot drie per week. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen.”
Hij werkt sinds 1 juli twee dagen per week (16 tot 20 uur) voor Club UP. Daarnaast werkt hij freelance als recruiter digital marketing. Voor klanten/bedrijven die vacatures hebben zoekt Tom geschikte kandidaten. Lachend: “Dat is iets heel anders, hè.”

‘Oké, superleukidee’

Meike Mol, ‘de nieuwe Paméla’, is per 1 september in dienst van De Kring. Als leden-en programmacoördinator zal ze onder meer samenwerken met de commissie BinnenKringen.
Meike: “Ik wil graag met de leden overleggen waar we naar toe willen, hoe we dingen samen kunnen doen. Wat betreft de BinnenKringen heb ik vooral een faciliterende rol. Leden gaan zelf denken en doen, en dan is het vooral mijn taak om te zeggen: ‘Oké, superleuk idee, wat heb je nodig? Hoe kunnen we het nog beter maken? En hoe zetten we het voort in de toekomst als we het willen uitbreiden?’
Daarnaast heb ik te maken met externe partijen die in De Kring iets willen organiseren. En we kunnen zelf programma’s organiseren. Er is dus veel variatie in mijn werk.
Voordat ik in de bar van De Kring kwam werken, kende ik die verhalen al over vroeger, hoe wild het er in De Kring aan toeging. Nu is het rustiger, natuurlijk. Maar ik herinner me uit mijn barperiode dat ik heel leuke gesprekken had met bijzondere leden, die veel gedaan hebben in hun leven en die fantastische verhalen kunnen vertellen. Dat vind ik heel inspirerend. Het bij elkaar brengen van verschillende generaties en het interesse hebben in elkaar kan tot spannende dingen leiden.”

Wat is jouwachtergrond, Meike?
“Ik heb vooral heel lang gestudeerd…haha. Aan het University College hier in Amsterdam: Literatuur en Geschiedenis. Daarna heb ik aan de UvA een bachelor Filosofie gedaan en vervolgens een research master Filosofie. Daarna heb ik lesgegeven aan de UvA. In die tijd werkte ik ook in De Kring, achter de bar. Ik kom nu van De Balie, waar ik als programmamaker werkte.”

Spaarpotjes opgebouwd

Meike is nog maar net begonnen, maar Tom had begin juli al zijn vuurdoop. De UP is toen één avond open geweest; de enige in dit jaar tot nu toe. “Dat was wel een hele goeie avond”, zegt Tom. “700 bezoekers, over de avond uitgesmeerd. Ze hebben veel gedronken, dus de baromzet was heel goed. Ze hadden allemaal een spaarpotje opgebouwd, denk ik …haha. Maar de week daarna moesten we alweer dicht.”

Club UP heeft een sterk imago in Amsterdam, beweert Tom. “Er is geen andere club in Amsterdam die op de UP lijkt."

Wat zijn de kernbegrippen als het over het imago van Club UP gaat?
“Vrij, open, divers, jezelf zijn… Het is altijd gezellig in de UP. Onze bezoekers zijn heel jong: veel 18- en 19-jarigen. We willen wel dat het opschuift naar 21-plus minimaal. Om meerdere redenen: volwassener publiek is wat rustiger en de baromzet is beter; ze zetten meer om per persoon. Ons ideale publiek voor de UP is 23,24, 25 jaar.”

Eigen Club-avonden organiseren

Wat zijn jullie ambities met De Kring, Club UP?
Tom: “De grote naam die Club UP had onder Amsterdamse jongeren moet terugkomen. We willen zo vaak mogelijk vol zitten.” Ook heeft hij de ambitie om in de UP eigen avonden te gaan organiseren. Dat is financieel interessanter, want dan houdt de Club de inkomsten van de ticketverkoop in eigen huis. Om dat te realiseren werkt Tom samen met Pieter Bertram, die vanaf nu freelance voor de UP werkt. Hij heeft veel ervaring met onder andere het organiseren van clubavonden en – grote – festivals.
Meike: “Mijn ambitie is in de eerste plaats om bestaande leden te stimuleren om met ideeën voor activiteiten te komen en die dan daadwerkelijk op te pakken: let’s do it. Maar ook om leden die niet zelf iets organiseren te stimuleren om vaker bij activiteiten aanwezig te zijn, om vaker naar De Kring te komen. Daarnaast is het belangrijk nieuwe leden – en graag ook jongere leden – aan te trekken met een bruisende programmering.
Ook zou ik wat meer het experiment willen terugbrengen in de programmering van De Kring. Uiteindelijk zijn we een kunstenaarssociëteit. Ik heb daar nog geen precieze gedachten over, maar ik wil wel proberen om met jonge mensen vanbuiten – van het conservatorium of toneelopleidingen of wat dan ook – nieuwe concepten te bedenken.”

Kruis getatoeëerd

Laatste vraag: wat moeten Kringleden van jullie weten wat ik niet gevraagd heb - en dat je eigenlijk niet wilt vertellen?
Meike lacht hard. “Wat een vraag!”
Omdat ze allebei twijfelen wat te antwoorden, begin ik over iets dat me tijdens het gesprek fascineerde: een tattoo van het Latijnse kruis – een christelijk symbool - op de linkerarm van Tom. Hij legt het uit. “Mijn moeder is gelovig. Wanneer je als jonge jongen – 18 was ik – je eerste tattoo wil laten zetten, moet je eerst je ouders zien te overtuigen. Je bent toch op zoek naar goedkeuring. Zelf vond ik een kruis gaaf, maar mijn moeder vond het ook mooi.” Op zijn rechterarm prijkt een adelaar; zonder verdere betekenis. En op zijn been staat zijn geboortejaar.
En dan blijkt Meike ook een tattoo te hebben. Een mini-tattoo: een piepklein cirkeltje, bijna onzichtbaar, op haar rechterpols.
Meike: “Ja, je kunt er ook een kringetje in zien. Het was kennelijk voorbestemd dat ik hier zou komen werken…. Ik zeg altijd dat het voor een soort Nietzscheaanse eeuwige wederkeer staat. Maar eigenlijk zit het zo: op mijn 17e verhuisde ik naar Amsterdam en daar liep ik op de Overtoom een vriend van de middelbare school tegen het lijf. Op school verveelden we ons altijd en dan gingen we op onszelf tekenen. Met een pen tekenden we een cirkel op onze polsen en dan duwden we onze polsen tegen elkaar. Toen we elkaar weer tegenkwamen op straat zeiden we: we gaan die cirkels nú laten tatoeëren en we gaan weer veel afspreken! En dat hebben we gedaan.”

Poserend voor de foto zegt Meike: “Ik denk dat we allebei heel veel zin hebben in ons werk en dat we met veel plezier zeggen: let’s go! We gooien er allebei lekker veel energie in.” Ze kijkt Tom aan: “Toch?”

Tom van Mourik en Meike MolOntdek het Restaurant
Feestje? Huur een zaal