Door:

Pieter Valk

Pieter Valk

De Museum BinnenKring

Weluitgelichte Kringen
(geen foto's bij artikel)

We prijzen ons gelukkig met inmiddels al meer dan 45 BinnenKringen, elk georganiseerd rond een zelfgekozen onderwerp. Ieder Kringlid - of groep leden - kan er een oprichten en ieder lid is welkom om deel te nemen. In de nieuwe rubriek ‘Weluitgelichte Kringen’ stellen we BinnenKringen voor. We beginnen met de Museum BinnenKring.


Een BinnenKring is een groep van leden die zich op eigen initiatief rond een onderwerp hebben georganiseerd. Ieder Kringlid kan een BinnenKring starten en organiseren. Er zijn nu meer dan 45 BinnenKringen actief, waarvan 30 nieuwe. Verreweg de meeste hiervan zijn georganiseerd over de as van een gemeenschappelijke interesse. Dat varieert van schilderen tot wielrennen, van biljarten tot wonen en van zingen tot wijnproeven.
Met de Museum BinnenKring hebben we meteen een bijzondere te pakken. Het is namelijk een van de tot nog toe twee professionele BinnenKringen, die eigenlijk BuitenKringen zijn. Hierbij ligt de focus namelijk niet zozeer op een gedeelde interesse, maar op een gemeenschappelijk werkgebied. De ene is The Outsiders, een kring voor consultants, organisatieadviseurs en veranderdeskundigen. De andere is de Museum BinnenKring, die leden samenbrengt die werken in de museumwereld. Initiatiefnemer van laatstgenoemde is Arjen Pels Rijcken. Hij licht ‘zijn’ BinnenKring toe en vertelt over een bijzondere samenwerking met The Dutch National Portrait Gallery.

Wat was voor jou de aanleiding om de Museum BinnenKring op te richten?
“Als ondernemer in de culturele sector - ik ontwikkel depots voor cultureel erfgoed en help musea hun overtollige collecties te verkopen - leek een Museum BinnenKring een interessante en zinnige toevoeging. Iedereen die werkzaam is of is geweest in de museumsector kan lid worden. Dat mogen ook leveranciers zijn trouwens. Er hebben zich al tien mensen gemeld. Hier zitten onder anderen leden van raden van toezicht tussen, maar ook kunsthistorici, ondernemers en bestuurders van diverse aan de kunstwereld gerelateerde verenigingen en organisaties. We willen kennis en ervaring uitwisselen en actualiteiten in de sector bespreken, maar ook gericht kijken of we samen iets voor de sector en voor De Kring en haar leden kunnen betekenen.”  

Daar lijken jullie meteen een indrukwekkende invulling aan te geven. Jullie gaan The Dutch National Portrait Gallery adviseren?
“Ja, dat klopt. Het is allemaal nog pril en de invulling van de samenwerking moet nog handen en voeten krijgen, maar het is wel een mooi concreet voorbeeld van hoe we waarde zouden kunnen toevoegen. We worstelden wat met onze ‘raison d’être’. Hoe konden we invulling geven aan wat we met de Museum BinnenKring voor ogen hadden? The Dutch National Portrait Gallery is een museum in oprichting, dat met pijn en moeite een beperkte plek op het Marine terrein in Amsterdam heeft weten te krijgen. Ik ken de kwartiermaker van het museum, Hedy van Erp, en een lid van de Raad van Advies, Koos Breukel, persoonlijk. Met hen heb ik al verschillende gesprekken en brainstorms gehad over de mogelijkheden om de plannen een stap verder te brengen. Vanwege de aanwezige kennis en ervaring onder de leden van de Museum BinnenKring, stelde ik voor of we in die hoedanigheid een bijdrage zouden kunnen leveren. Dat werd door zowel het museum als de leden van de BinnenKring positief ontvangen. We gaan ons de komende maanden, en vermoedelijk jaren inzetten om hen te helpen.”

Dat klinkt als iets waar jullie vast nog wel meer hulp bij kunnen gebruiken?
“Jazeker. Iedereen die denkt hieraan bij te kunnen dragen is welkom. Dat hoeven niet per se mensen te zijn uit de culturele sector. Ook mensen die ingangen hebben bij bijvoorbeeld de politiek of financiers kunnen zich zeker melden. We komen elke vierde woensdag van de maand om 18.00 uur bij elkaar op De Kring. We borrelen eerst samen en gaan dan aan tafel in het restaurant. Wie een keer de sfeer wil komen proeven kan vrijblijvend komen kijken. Vanwege het reserveren van de tafel zouden we wel willen vragen of mensen zich van tevoren aanmelden via de contactgegevens op onze BinnenKring-pagina.”

Arjen Pels Rijcken
Foto: Thomas Kessens (
https://thomaskessens.com)

Ontdek het Restaurant
Feestje? Huur een zaal