Bericht van de voorzitter

Beste leden,

De lente zit in de lucht!
Als het goed is gaan over een paar weken de terrassen weer open en begint het leven in Nederland weer een beetje op gang te komen na de lange donkere maanden waarin ons leven werd beheerst door pandemie en regeringscrisis.
 
De Kring zal voorlopig nog wel gesloten blijven, net als Club Up.
Een Kringlid van boven de 70 vroeg ons of we niet al dinertjes voor gevaccineerde leden konden gaan organiseren. We zouden niets liever willen dan de deuren weer opengooien, maar dat mag domweg niet van de overheid….
We rekenen erop dat na de terrassen ook de rest van de horeca tegen de zomer wel weer van start kan, we kunnen niet wachten!
 
Als bestuur hebben we besloten dat we dit jaar de ALV op zondag 30 mei laten doorgaan. Dat betekent dat we waarschijnlijk opnieuw – en hopelijk voor de laatste keer – een online vergadering zullen organiseren. We zullen jullie tijdig op de hoogte brengen van de precieze details en ervoor zorgen dat de stukken tijdig beschikbaar komen. We hebben dit jaar voor het eerst een heus jaarverslag opgesteld van een pagina of 30 dat met de financiële stukken binnenkort zal worden toegezonden aan de leden.
 
Op de ALV zal het bestuur uitgebreid verslag doen van de werkzaamheden die de afgelopen maanden zijn verricht en we zullen vooruitkijken naar de komende jaren.
 
Ook al zijn we gesloten, we hebben de blik naar voren gericht en zijn begonnen met de allereerste voorbereidingen voor het Eeuwfeest in september 2022, een viertal leden is door het bestuur gevraagd om samen met bestuurslid Theo Temmink een plan te maken. Hierover vertellen we op de ALV meer. Op onze oproep hebben verschillende leden gereageerd, dank daarvoor.
 
Tot onze vreugde zijn er ook steeds meer leden die stukken schrijven voor de digitale versie van het Kring Magazine. Ga daar vooral mee door, en ik wil iedereen aanmoedigen om de stukken die op Kring.nl te vinden zijn te lezen.
 
Nu we bijna door de crisis heen zijn, kunnen we vaststellen dat we als sociëteit in financieel opzicht goed door de storm heen zijn gekomen. Dankzij steun van de leden én van de rijksoverheid staan we nog fier overeind. De precieze cijfers zullen beschikbaar komen in de aanloop naar de ALV.
 
In de maanden dat we dicht zijn geweest is er in veel opzichten groot onderhoud gepleegd, het gebouw is opgeknapt, maar ook digitale systemen zijn onder handen genomen en de boekhouding is opnieuw ingericht. We zijn er helemaal klaar voor om weer open te gaan.
 
Namens het bestuur wil ik jullie sterkte en succes wensen met de laatste loodjes
We zijn er bijna!

Harm Botje
Voorzitter

Meer nieuws

Ontdek het Restaurant
Feestje? Huur een zaal