Vacature Bestuur 2021

Secretaris van het bestuur Margeet Leppink heeft onlangs besloten vanwege drukke werkzaamheden terug te treden uit het bestuur. Dat vinden we ongelofelijk jammer, en we willen haar bedanken voor haar grote inzet de afgelopen jaren.

We zijn op zoek naar een waardige opvolger van Margreet. Als secretaris ben je allereerst volwaardig lid van het bestuur, heb je een stem in alledaagse beslissingen, maar denk je ook mee over strategische keuzes. Daarnaast bereid je de vergaderingen voor, maak je notulen en onderhoud je het directe contact met de leden. Ook ben je betrokken bij het reilen en zeilen van verschillende commissies die op De Kring actief zijn.

We zoeken een enthousiast Kringlid, waarbij gezien de huidige samenstelling van het bestuur de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Om een evenredige afspiegeling van de verschillende leeftijdsgroepen te krijgen roepen we vooral leden tussen 30 en 50 jaar op te reageren.

Het bestuur van De Kring vergadert maandelijks, maar er zijn bij gelegenheid ook tussentijdse bijeenkomsten met commissies of directie.

Interesse? Meld je op bestuur@kring.nl. Na aanmelding volgt met kandidaten een gesprek.

De benoeming zal op de eerstvolgende ALV worden voorgelegd aan de leden. Aanmelden voor 1 december.

Meer nieuws

Ontdek het Restaurant
Feestje? Huur een zaal