Vacature Lid van de Kascommissie 2021

Vacature

 

Lid van de Kascommissie(m/v)

 

De Kascommissie wordt samengesteld door en ten behoeve van de leden.
Zij bestaat standaard uit 3 leden. Op dit moment

 

De taken van de commissieleden zijn:

  • Inzien van de financiële cijfers, bij voorkeur per kwartaal van zowel vereniging , als bar, restaurant en Club-up
  • Overleg met de penningmeester en directeur (fysiek of digitaal)
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en directie
  • Inzien en analyseren van de door de accountant aangeleverde jaarstukken
  • Jaarlijks overleg met accountant, penningmeester en directie
  • Goedkeuren van de aangeleverde jaarcijfers
  • Verslag van de verenigingsfinanciën aan de jaarlijkse Algemene Vergadering en dechargeren     van het bestuur

 

Wij zoeken :

* een vrouw of man met financieel en zakelijk inzicht

* met enige regelmaat beschikbaar voor overleg, advies en verslag

 

Het kunnen lezen en analyseren van een financieel verslag is een vereiste.

Gezien de huidige samenstelling van de commissie gaat devoorkeur uit naar een lid van de jongere garde.
Gegadigden zullen in een persoonlijk gesprek met de huidige leden van de commissie  een toelichting krijgen over de taken en werkwijze.
Het kandidaat-lid zal worden voorgedragen op de ALV.

Belangstellenden worden uitgenodigd per email te reageren naar :

 

administratie@kring.nl

 

Meer nieuws

Ontdek het Restaurant
Feestje? Huur een zaal